ချေးငွေလျှောက်ထားရန်နေရာ

ချေးငွေလျှောက်ထားရန်နေရာများ

မှတ်ချက်။ ။တရားမဝင်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်လျှောက်လွှာအတုအပများအား Customerများ အထူးသတိပြုရန်။

AEON အသေးစားချေးငွေဝန်ဆောင်မှုအား AEON Microfinance(Myanmar)Co.,Ltd လက်ရှိအကျိုးတူပူးပေါင်းထားသော Agent ဆိုင်များမှအပမည်သည့် ကိုယ်စားလှယ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမျှ အခကြေးငွေယူ၍တစ်ဆင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးထားခြင်းမရှိကြောင်း AEON ချေးငွေလျှောက်ထားသူများ သိစေရန်အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် customerများချေးငွေလျှောက်ထားမှု တွင်တရားမဝင်၊ မမှန်မကန်နည်းလမ်းများဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ လျှောက်ထားသူများနှင့်Agent ဘက်မှ ထိုသို့ကိစ္စရပ်များတွေ့ရှိခဲ့ပါက AEON Hotline 01 8604201-4 သို့ခေါ်ဆို၍သော် လည်းကောင်း၊ ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့်စာပို့၍သော်လည်ကောင်း၊ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. သို့အီးမေးလ်ပို့၍အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။

လျှောက်ထားသူများ အနေဖြင့် AEONဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့် တရားဝင် Agent များမှ စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံစွာဖြင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ချေးငွေလျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲ တင်ပြရသော စာရွက်စာတမ်းများအား အတုပြုလုပ်ခြင်း မမှန်မကန်တင်ပြခြင်း၊ သက်ဆိုင်သူများ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲသုံးစွဲခြင်း၊ အခြားသူအတွက် ကိုယ်စားလျှောက်ပေးခြင်းများအား တွေ.ရှိပါက မြန်မာနိုင်ငံ တည်ဆဲ ဥပဒေများနှင့်အညီ အရေးယူခြင်း ခံရပါမည်။

 

 • Yangon

 • Mandalay

 • ASIA MOBILE (YU LONG XIANG CO., LTD)

  ASIA MOBILE

   Multi- Brands
   09 253859933
   15/B/90 Nawaday Stop Housing , Hlaing Thar Yar Township , Yangon.

  NEW ASIA MOBILE

   Multi- Brands
   09 43099900
   B 87/1 Pagoda Road, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.

  ASIA STAR MOBILE

   Multi Brand
   09 403704703
   B 96/3 Zaelay Bus Stop , Haling Thar Yar Township , Yangon.

 • BEST ONE MOBILE (MUSTEL CO., LTD)

  BEST ONE MOBILE SHWE PYI THAR

   Multi- Brands
   09 976018359
   No (106/B) Bo Gyoke Aung San Road, (5/5) Ward, Shwe Pyi Thar Township , Yangon.

  BEST ONE MOBILE YAE KYAW

   Multi- Brands
   09 976018359
   No ( 55/A) Yae Kyaw Road, Pazuntaung Township, Yangon.

  BEST ONE MOBILE LATHA

   Multi Brand
   09 976018359
   No ( 132) Latha Road, Latha Township, Yangon.

  BEST ONE MOBILE NORTH DAGON

   Multi Brand
   09 976018359
   No (170) Pin Lon Road, 32 Ward , North Dagon Township , Yangon .

  Best One (Yakin)

   Multi Brand
   09 251027112
   No.1285,Kan Ba' Thit Sar Road ,11 Ward ,Yankin Township, Yangon.

  Best One (Insein)

   Multi Brand
   09 254855811
   No.162, Hlaing River Road,Insein Township, Yangon.

  Best One (Tamwe)

   Multi Brand
   09 73233433
   No.130, Banyardala Road, Tamwe Township, Yangon.

  Best One ( Zawana)

   Multi Brand
   09 73255039
   No.38,Laydaungkan Road ,(Sa/Ka) Ward ,Thingankyun Township , Yangon.

  Best One (Thanlyn)

   Multi Brand
   09 975270736
   No. (48) (C/D), Lanmadaw Road, Thanlyn Township, Yangon.

  Best One (Myanmar Plaza)

   Multi Brand
   09 977466188
   No.206( C ) ,2nd Floor ,Huawei Showroom, Myanmar Plaza, Baham Township , Yangon.

 • BEST MORE CO.,LTD

  BEST MORE AHLONE

    Samsung Mobile
    09-252228881
    NO.476/A, LOWER KYIMYINDAING ROAD, KYIMYINDAING TOWNSHIP

  BEST MORE JUNCTION SQUARE

   Samsung Mobile
   01-527242 Ext-2020
   NO.F-121, JUNCTION SQUARE SHOPPING CENTER, 1ST FL, KAMAYUT TOWNSHIP

 • BKK Co., LTD

  Vivo Showroom ( Latha )

   Vivo Brand
   09 402594856
   No.137, Latha Street , Latha Township, Yangon.

  Vivo Showeroom ( Myay Ni Gone )

   Vivo Brand
   09 402594856
   Building (267) ,No.002 , Pyay Road , Myanigone , Sanchang Township , Yangon.

 • Citicom Co., Ltd

  Citicom IT & Mobile(1)

   Multi-Brand
   01 376566/240620
   No. 101/103, Seik Kan Thar St.,Kyauktada Township, Yangon.

  Citicom IT & Mobile (2)

   Multi-Brand
   01 376564
   No.186/188,Maharbandoohla Garden Street , Kyauktada Township , Yangon.

  Citicom IT & Mobile (3)

   Multi-Brand
   09 448974010
   No.223,1st floor , Capital Hyper Mart,Thakata Township , Yangon.

  Banana IT & Mobile ( JUNCTION MAW TIN)

   Multi-Brand
   09 791063171
   Room 307,2nd Floor, Junction Maw Tin,Lanmadaw Township , Yangon.

  Banana IT & Mobile ( JUNCTION SQUARE)

   Multi-Brand
   09 30096377
    F.117.AB,1st Floor , Junction Square, Pyay Street ,Kamayut Township , Yangon.

  Banana IT & Mobile ( Myanmar Plaza)

   Multi-Brand
   09 450522250
   K.101,1st Floor , Myanmar Plaza , Kabaraye Pagoda Road ,Bahan Township , Yangon.

 • CYBER CITY CO, LTD.

  SULAE SAMSUNG SHOW ROOM

   Samsung
   09-253253883
   No.188 - Ground Floor, Sulae Road, Near City Hall, Kyauktada Township, Yangon.

  BUY NOW BARTAR

   Multi Brand
   09 260025552
   No.12, Yangon Insein Road, Hlaing Township, Yangon.

  Cyber City HLAING

    Samsung
   09 260025551
   No 158 – A , Ground Floor, Insein Street, Yangon.

 • C M POLARIS Co.,LTD

  e-city ( 11th Street )

   Multi-Brand
   01 224360
   No.809, Corner of Maharbandoola Road & 11th Street , Lanmadaw Township, Yangon.

  e-city (IT Junction )

   Multi Brand
   09 252227745
   2nd Floor ,Dagon Center 1 ,Pyay Road, Sanchang Township , Yangon.

  e-city ( Pinlon 1)

   Multi Brand
   09 261414050
   No.2/D, Bayinnaung Road, 27th Block, Shwe Pinlon Housing, North Dagon Township, Yangon.

  e-city ( North Point Ocean)

   Multi Brand
   09 421131000
   Pyay Road, 9th Mile Ocean Center, Mayangone Township, Yangon.

 • EASTERN EMPIRE CO., LTD

  Eastern IT & Mobile Shop ( 1 )

   Multi- Brands
   01 398224 , 01 398491 , 01 398490
   No.129, Seik Kan Tar Street ( Lower Block) ,Kyauktada Township , Yangon.

  Eastern IT & Mobile Shop ( 2 )

   Multi Brand
   01 377259
   No.167-175 (G4 ) , Seik Kan Tar Street ( Middle Block) ,Kyauktada Township, Yangon..

 • GRAHAM BELL MOBILE SHOP

  GRAHAM BELL MOBILE NORTH OKKALAPA

   Samsung, Huawei,Sony, Other
   09 43025099
   No. 36, (I) Quarter , Thudamar Road ,Near (6) Corner, North Okkalarpa Township , Yangon .

  Graham Bell ( U Chit Maung )

   Multi Brands
   09 43025099
   No.77, U Chit Maung Road , Minn Lann Bus Stop , Baham Township,Yangon.

  Graham Bell ( Thandar Street)

   Multi Brands
   09 43033336
   No.310, Thudamar Road , E Qtr., North Okkalapa Township , Yangon.

 • GREAT ( T & A ELECTRONIC CENTER )

  GREAT ELECTRONIC CENTER

   Multi- Brands
   09 5091165
   No.323 , Corner of Maharbandohla Street and Bo Aung Kyaw Street, Botahtaung Township, Yangon.

 • HIGH TONE CO., LTD

  09 MOBILE HLEDAN

   Samsung, Huawei,Sony, Other
   01-502792
   NO.53-B, YANGON-INSEIN ROAD,NEAR SAN YEIK NYEIN BUS STOP, KAMAYUT TOWNSHIP

  09 MOBILE SOUTH DAGON

   Samsung, Huawei,Sony, Other
   01-590415
   NO.175, MYEIK ST, SOUTH DAGON ( NEAR CITY MART BUS-STOP)

  09 MOBILE NORTH OKKALAPA

   Samsung, Huawei,Sony, Other
   01-502792
   NO.31, THUDAMAR ROAD,NORTH OKKALAPA TOWNSHIP

  09 MOBILE THAKETA

   Samsung, Huawei,Sony, Other
   09-49315334
   NO.5-A, MIN NANDAR ROAD,THAKETA TOWNSHIP

  09 Mobile Htauk Kyant

    09-73242125
    No.89, Ti Law Ka Quarter, Pyay Road, Htauk Kyant, Mingalardon

  09 MOBILE HLAING THARYAR

  Samsung , Huawei , Sony, Other
    09-974000107
    No(261),7 QTR, SEIN PAN MYAING STREET, HLAING THARYAR TOWNSHIP

 • IDEA LINK COMPUTER SALES & SERVICE CENTER

  IDEA LINK

   Multi-Brand
   01-376212/73026840
   No. 182 , Seik Kan Thar St.,(Middle) ,Kyauktada Township, Yangon.

 • INFINITY INVESTMENT CO., LTD

  PANASONIC SHOWROOM

   PANASONIC
   01-249162, 01-252464
   NO.48, LATHA ROAD, LATHA TOWNSHIP

 • INNWA IT & MOBILE SALE & SERVICE CENTER

  Innwa IT & Mobile ( Premium )

   Multi- Brand
   09 977028550
   No.96, Seik Kan Thar Street (Lower Block), Kyauktada Township , Yangon.

  Innwa IT & Mobile ( Bahan )

   Multi- Brand
    09 790161598
   No.159, U Chit Maung Street, Bahan Township , Yangon. 

 • J & P MYANMAR CO.,LTD

  JAY MART HLEDAN

   Multi Mobile
   09-36231776
   NO.36/B,G FL, YANGON-INSEIN ROAD, NEAR SAN YEIK NYEIN 1 ST, HLEDAN , KAMAYUT TOWNSHIP

  JAY MART DAGON CENTRE (1)

    Multi Mobile
   09-421116080
   DAGON CENTER 1, G FL, DAGON CENTRE (1), SANCHAUNG TOWNSHIP

  JAY MART JUNCTION MAWTIN

   Multi Mobile
   09254066449
   ROOM(311-312), 2nd FL, JUNCTION MAWTIN, LANMADAW TOWNSHIP

  JAY MART JUNCTION 8

   Multi Mobile
   09250576329
   Open area, 1st Fl, Junction 8, Kyite Wine Pagoda Rd, Mayangon Tsp

  Jay Mart Dagon Center 2

   MULTI MOBILE
   09-253036006
   ROOM L-1.2, 1ST FL, MYAYNIGON TOWNSHIP

  JAY MART YANKIN

   MULTI MOBILE
   09-421116090
   Ground Floor, Left of main entrance, Yankin Center, Yankin Township,

  JAY MART YUZANA

   MULTI MOBILE
   09-253044100
   Room (205/A), Ground Floor, Banyar Dala Road, Tarmwe Township,

  JAY MART HTAUK KYANT

   MULTI MOBILE
   09-790150744
   No. 3/A, Ground Floor, Yangon-Bago Road, Pa Hta Ma San Pya Ward, Htauk Kyant, Mingalar Don Township,

  JAY MART KABAR AYE

   MULTI MOBILE
   09-790150743
   No. (209), Ground Floor, Kabar Aye Pagoda Road, (9) Ward, Mayangone Township

  JAY MART NORTH OKKALAPA

   MULTI MOBILE
   09-790150737
   Room No ( 20,21) , Ka Pa Ya Rooms, Thudamar Road, North Oakalapa Township

  JAY MART THAMINE

   SAMSUNG MOBILE
   09-790150745
   No.7, Room-11, Ground Floor, Thamine, Yangon-Insein Road, Mayangone Township

  JAY MART CAPITAL

   Multi Mobile
   09 4480 45496
   No.231-232, 1st Flr, Capital Hyper Mart, Min Nandar St, Thaketa Township, Yangon.

  JAY MART MYANMA GONE YEE

   Multi Mobile
   09 790 150 752
   No.115, Ground Floor, Myanma Gone Yee, Kan-South Ward, Mingalar Taung Nyunt Township, Yangon.

  JAY MART U CHIT MG

   Multi Mobile
   09 790 150 753
   No. (191), Ground Floor, U Chit Mg Rd, Bahan Township, Yangon.

  JAY MART JUNCTION SQUARE

   Multi Mobile
   09 790 150 739
   Room No (C/111), 1st Flr, Junction Square, Pyay Road, Kamayut Township, Yangon.

  JAY MART KABARAYE GAMONE PWINT

   SUMSAUNG Mobile
   09 790 150 746
   Ground Floor, Ga Mone Pwint, Kabar Aye Pagoda Road, Mayangone Township, Yangon.

  JAY MART JUNCTION-8 (2)

   Samsung Mobile
   09 790 150 754
   Junction – 8 Shopping Center, 1st floor open area, Kyait Wyne Pagoda Street, Mayangone Township, Yangon.

  JAYMART-GAMONE PWINT SAN YEIK NYEIN

  Multi- Brands
  09 776349600
  Room C. 012 , Third Floor, Gamone Pwint San Yeik Nyein, Kamaryut Township, Yangon.

  JAYMART LATHA

   Multi- Brands
   09 776349500
   No. 66, Latha Road, Three Qt., Latha Township, Yangon.

 • KING RIVER CO.,LTD

  ANYCALL MOBILE HLEDAN

    Multi Brand
    01-500166, 01-500177
    No 49-B (Ground Floor), Yangon-Insein Road, Kamayut Tsp, Yangon.

 • KMD CO., LTD.

  KMD MYAYNIGONE

   HTC, I-Phone,Multi Mobile
   01-503511 , 01-503522
   NO. 331, PYAY ROAD, NEAR MAHAR MYAING BUS-STOP, MYAYNIGONE, SANCHAUNG TOWNSHIP

  KMD PANSODAN

   HTC, I-Phone,Multi Mobile
   01-241196 EXT-124 , 01-381035
   NO. 174-182, PANSODAN (MIDDLE BLOCK), KYAUKTADA TOWNSHIP

  KMD CHINA TOWN

   Multi Mobile
   01 2303082 / 01 220555
   NO.90, HLEDAN STREET & 11th STREET , LAMADAW TOWNSHIP, YANGON.

  KMD TAMWE

   Multi PC
   01 546600
   BUILDING-H, No- 5/ 11, BYINT YAY OH SIN STREET , TAMWE TOWNSHIP, YANGON.

  KMD MYANMAR PLAZA

   Lenovo
   09 972044666
   LIFE SQUARE SHOWROOM AREA, 2nd FLOOR MYANMAR PLAZA, KABARAYE PAGODA ROAD, BAHAN TOWNSHIP, YANGON.

  KMD HLEDAN

   Lenovo
   09 976462888
   NO.40 (B), INSEIN ROAD, KAMAYUT TOWNSHIP, YANGON.

 • LU GYI MIN BUSINESS GROUP

  LU GYI MIN LATHA

    Multi brand
    09 250252525
    No 148, Latha Road, Latha Township, Yangon.

  MR.FONE NORTH DAGON

    09 977232508
    No 1209, 35 quarter, Pin Lone Road, North Dagon Township, Yangon.

  Lu Gyi Min (Zawana)

    Multi brand
   09 420048006
   No. 47/51, Near Junction Zawana , Thingyankyun Township , Yangon.

  Lu Gyi Min (Phop Kan)

    Multi brand
   09 450025804
   Q/17, Under Mingalardon Street , Insein Township , Yangon.

  Lu Gyi Min (Thamine)

    Multi brand
   09 9740585757
   No.2/6 , Thamine Batar Street, 2 Qtr., Mayangone Township , Yangon.

  Mr.Fone (Thingankyun)

    Multi brand
   09 977232477
   No.65 ( B ) , Lay Daung Kan Road, Near Thingyankyun Market , Thingyankyun Township , Yangon.

  Mr. Fone (South Dagon)

    Multi brand
   09 977232480
   No.1001/B , Si Pin Street, 25 Qtr., South Dagon Township , Yangon.

  Lugyimin (Pauktawwa)

    Multi brand
   09 977232470
   No.157, Shop (3/4) , Corner of Bawga Street & Bayint Naung Street , Insein Township , Yangon.

  Lu Gyi Min (Parami)

    Multi brand
   09 977232464
   No.53, Parami Street,Between Kabaraye Pagoda And Wizayandar Street, Yankin Township, Yangon.

 • M9 CO., LTD

  M9 SAMSUNG SHOWROOM PANSODAN

   MOBILE, EA
   01-384347
   NO.190-194, G FL, PANSODAN (MIDDLE BLOCK), KYAUKTADA TOWNSHIP

  M9 SAMSUNG SHOWROOM THEIN PHYU

   MOBILE
   01-394911
   NO(129/131),G FL,THEIN PHYU ROAD,PAZUNDAUNG TOWNHSIP

  M9 SAMSUNG SHOWROOM HLEDAN

   MOBILE
   09-261005118
   NO(41), YANGON-INSEIN ROAD, KAMAYUT TOWNSHIP

  M9 MYANMAR PLAZA

   MOBILE
   09-977233194
   NO.22, LIFE AQUARE SHOWROOM AREA, 2nd FLOOR MYANMAR PLAZA, KABARAYE PAGODA ROAD, BAHAN TOWNSHIP, YANGON.

 • MOBILE KING

  MOBILE KING TAMWE

   Multi Mobile
   01-542020, 09-553898,09-5133434
   NO.116, TAMWE ROAD, IN FRONT OF MOSQUE ,TAMWE TOWNSHIP

  MOBILE KING TAMWE ELECTRONIC

   Multi Brand
   09 - 260044020
   NO.138, BANYARDALA ROAD, TAMWE TOWNSHIP, YANGON.

  MOBILE KING ZAWANA

   Samsung Mobile and Multi
   01-566656, 09-73433434 
   NO.38, LAY DAUNT KAN ROAD, (SA/KA) QTR, THINGANGYUN TOWNSHIP

  MOBILE KING NORTH OKKALAPA

   Samsung Mobile and Multi
   01-692484, 09-33333583
   NO.182, THUDAMAR ROAD, ZA QTR, NORTH OKKALAPA TOWNSHIP

  MOBILE KING PANSODAN

   Samsung Mobile and Multi
   01-240642, 09-25383366
   NO(214), PANSODAN(MIDDLE), KYAUKTADA TOWNSHIP

  MOBILE KING MYAYNIGON

   Samsung Mobile and Multi
   09-791773531
   NO(254), MYAYNIGON, GAMONPWINT SHOPPING MALL, SOUTH QTR, SANCHAUNG TOWNSHIP

  MOBILE KING PARAMI

   Samsung Mobile and Multi
   09-253680274
   NO(4/A), PARAMI ROAD, MAYANGON TOWNSHIP

  Mobile King ( Zawana Samsung)

   Samsung Brand
   01 8551447
   38 (B/1) Lay Daung Kan Road , Sa/Ka Qtr., Thingankyun Township , Yangon.

  Mobile King ( Anaw Yahtar )

   Multi Brand
   09 974589777
   No.259/261, Ground Floor ,Anaw Yahtar Road , Pabadan Township, Yangon.

  Mobile King ( Kyun Taw )

   Multi Brand
   09 261619987
   No.95, Ground Floor , Kyun Taw Street ,Sanchaung Township , Yangon.

  Mobile King (Mingalar Zay )

   Multi Brand
   01 200670 / 09 977123163
   No.155/157,Sat Yone Street, Yae Twin Gone Qtr., Mingalar Taung Nyunt Township , Yangon.

  Mobile King ( Aung Mingalar )

   Multi Brand
   01 205577 / 09 979863867
   No. 255 (A) , Banyar Dala Street , Tamwe Township , Yangon.

 • MTEL MOBILE

  K Mobile Sanchaung

   Multi Mobile
   09-420762037
   CORNER OF NGUWAR AND UPPER KYIMYINDAING ROOD

 • MobiTel Communication Co., Ltd.

  Mytel

   Multi Mobile
   09-260995588
   No. G-03, Gr Flr, Hledan Center, Hledan St., Kamayut Tsp., Yangon.

 • MYO THEIN ELECTRONIC CO., LTD

  MYO THEIN MINGALAR TAUNG NYUNT

    Nibban Electronic Product
    09 421100112
   No.(127/129) Thein Phyu Road, Mingalar Thaung Nyunt Township, Yangon.

  MYO THEIN BOTAHTAUNG

    Multi Brand
   09 421100112
   No.(218/220) Ground Floor , Bo Aung Kyaw Road, Botahtaung Township, Yangon.

 • NIBBAN INTERNATIONAL CO., LTD.

  NIBBAN NORTH DAGON

    Nibban Electronic Product
    09 73043344
    No 145, Pin Lon Street, 32 Qtr, North Dagon Township, Yangon.

   

 • O2 TELECOM COMPANY LIMITED

  SAMSAUNG AHNAWYAHTAR

   SAMSAUNG
   09 450236977
   No. (147/151) , Ahnawyahtar Street , Kyauktadar Township, Yangon.

  SAMSUNG PANSODAN SHOWROOM

   Samsung Mobile
   01-242542
   NO.212, PANSODAN(MIDDLE BLOCK), KYAUKTADA TOWNSHIP

  SAMUSUNG HLEDAN SHOWROOM

   Samsung Mobile
   09-73154127
   NO.35, YANGON-INSEIN ROAD,BESIDE YKKO(KYAY-OH), KAMAYUT TOWNSHIP

  SAMUSUNG BO AUNG KYAW SHOWROOM

   Samsung Mobile
   09-420277019
   NO.224/226, BO AUNG KYAW ROAD, BOTATAUNG TOWNSHIP

  NATIONWIDE

   Multi EA
   01-391503
   NO.189/195, PANSODAN(MIDDLE BLOCK), KYAUKTADA TOWNSHIP

  GANDAMAR

   Multi EA
   01-381388
   NO.215, PANSODAN(MIDDLE BLOCK) , KYAUKTADA TOWNSHIP

  HORIZON

   Multi EA
   01-391818
   NO.385/389, PANSODAN(MIDDLE BLOCK), KYAUKTADA TOWNSHIP

  FAVOURITE

   Multi EA
   01-245678
   NO.385/389 C, CORNER OF MAHAR BANDOLA & PANSODAN (EA)

  GLAMAROUS

   Multi EA
   09-73001405
   NO.201/203, PANSODAN (MIDDLE BLOCK) , KYAUKTADA TOWNSHIP

  KHIT TAR MYAING

   Multi EA
   01-375354
   NO.208, PANSODAN (MIDDLE BLOCK) , KYAUKTADA TOWNSHIP

  PARAMOUNT

   Multi EA
   01-391143
   NO.(237/239), PANSODAN ROAD,KYAUKTADA TOWNSHIP

  SAMSUNG BANDOLA SHOWROOM

   Multi EA
   09-49592840
   NO.385/389, G FL, MAHAR BANDOLA ROAD, KYAUKTADA TOWNSHIP

  SAMSUNG HLAING THARYAR SHOWROOM

   Multi EA
   09-254901212
   NO.84/A, ROOM(3),KYAN SIT THAR ROAD, PAGODA ROAD BUS-STOP,HLAING THARYAR TOWNSHIP

  SAMSUNG TAMWE

   Multi EA
   09-254904060
   NO.39, U CHIT MAUNG ROAD,BO SEIN MAN QTR, TAMWE TOWNSHIP

  SAMSUNG LATHA SHOWROOM

   Multi EA
   01-246311
   NO.111/113, LATHA ROAD, LATHA TOWNSHIP

  SAMSUNG MYAYNIGONE SHOWROOM

   Multi EA
   09-30005199
   NO.240, G FL, BAGAYAR ROAD, MYAY NI (SOUTH) QTR, OPPOSITE OF DAGON CENTRE, SANCHAUNG TOWNSHIP

  O2 SAMSUNG NORTH OKKALAPA

    09-253106588
   No.1(A), Thudamar Main Road, (Nya) Quarter, North Okkalapa, Yangon

   

  O2 SAMSUNG THINGANGYUN

    09-254896911
   No.17, Laydaungkan Road, Thingangyun Township

   

  O2 SAMSUNG (8 MILES)

    09-253102435
   No.105, Rm 2 8 Mile Point, Pyay Road, Mayangone Township

  SAMSUNG HLEDAN (2)

   SAMSUNG MOBILE
   01-500966
   NO 61/8 QTR, HLEDAN MIAN ROAD,NEAR SEIN GAY HAR, KAMAYUT TOWNSHIP

  SAMSUNG HLEDAN 3

   SAMSUNG MOBILE
   09-253105590
   NO 6/, YANGON-INSEIN ROAD, KAMAYUT TOWNSHIP

  SAMSUNG PHAWT KAN

   SAMSUNG MOBILE
   09-252579977
   NO (212), INSEIN ROAD, 13 QTR, HLAING TOWNSHIP

  SAMSUNG HLAING

   SAMSUNG MOBILE
   09-252579977
   NO (212), INSEIN ROAD, 13 QTR, HLAING TOWNSHIP

  Samsung Thaketa Showroom

   Samsung Thaketa Showroom
    09253106177, 09253102550
   No.(215), Min Nandar Street, Nwe Aye Quarter, Dawbon, Thaketa Township

  Samsung Shwe Pyi Thar Showroom

   Samsung Thaketa Showroom
    09253105600
   No.5/6/30(B), Bo Gyoke Street, Shwe Pyi Thar Township

 • RADIANCES CO.,LTD

  RADIANCES COMPUTER/MOBILE

   LENOVO Mobile, Other
   01-385267
   NO.201, BO AUNG KYAW ROAD, BETWEEN MAHAR BANDOLA & MERCHANT ROAD, KYAUKTADA TOWNSHIP

 • Rain Flower Mobile

  Rain Flower Mobile

   Multi-Brands
   09 452220909
   No.54, Forest Road, Ahlon Township, Yangon.

 • RH INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

  RV MOBILE

   Multi Brand
   09 420093666
   No. 130, Latha Road (Upper Block) , Latha Township, Yangon.

  RH Mobile

   Multi Brand
   09 43127888
   No. 145, Latha Road (Upper Block) , Latha Township, Yangon.

  MYANMAR MOBILE

   Multi Brand
   09 791988888
   No. 57/59, Latha Road (Lower Block) , Latha Township, Yangon.

  I FEEL MOBILE

   Multi Brand
   09 43098156
   No. 147, Latha Road (Lower Block) , Latha Township, Yangon.

 • ROYAL KKK MYANMAR JADE CO., LTD.

  KKK SHWE PYI THAR (1)

    Multi brand
    09 977874225
    No 156/B, Bayint Naung Road, 5/6 Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  KKK SHWE PYI THAR (2)

    Multi brand
    09 976125984
    No 111/ A 5/5, Ward General Aung San Street, Htan Clout Pin Junction, Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  KKK SHWE PYI THAR (3)

    Multi brand
    09 977974221
    No 430/ B, Ba Yint Naung Street, 5 Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  KKK SHWE PYI THAR (4)

    Multi brand
    09 975553069
    No 9, Bayint Naung Road, 5/6 Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  KKK INSEIN

    Multi brand
    09 977972981
    No 1578, Lower Mingalardon Road, Insein, Yangon.

  KKK North Okkalar

    Multi brand
    09 977874227
    No 845, Khay Mar Thi Street, Za Ward, North Okkalar Township, Yangon.

  KKK Thinkangyun San Pya Zay

    Multi brand
   09 977972981
    No 805, San Pya Zay Nga, Insein, Yangon.

  KKK PHOP KAN(1)

   09-977874224
   No.15, Lower Mingalardon Road, Tanyin Gone Junction, Insein Township, Yangon.

  KKK PHOP KAN (2)

   09-977972981
   No.1578, Lower Mingalardon Road, Tanyin Gone Junction, Insein, Yangon.

  KKK MOBILE SHWE PYI THAR (5)

   Multi-Brands
   09 977299727
   No. 76, Bo Gyoke Road, 5/6 Ward, Shwe Pyi Thar Township, Yangon .

  KKK MOBILE NORTH OKKALAR (2)

   Multi- Brands
   09 977299727
   No.3, Thudamar Street, Nya Ward, North Okkalar Township, Yangon .

  KKK MOBILE (OPPO BRAND SHOP)

   Multi-Brands
   No. 12, Lay Dount Kan Road, Lay Dount Kan Ward , Thingyankyun Township, Yangon.

 • ROYAL SMART CO.,LTD

  SMART COMPUTER TECHNOLOGY

   ACER, MSI, DELL, Macbook
   01-389112
   NO.160, 36 ST, KYAUKTADA TOWNSHIP

  MSI HLEDAN

   MSI/Multi
   09 454792255
   No 76, 3 Quarter, Hledan Road, Beside of Hledan Market, Yangon

 • SEINE SO ZAY CO., LTD

  Japan Wireless

   Multi-Brands
   09 773874820
   No.329, Bo Aung Kyaw Street (Upper Block), Kyauktada Township , Yangon.

 • SHWE BAGYI CO.,LTD

  HITACHI AHLONE SHOWROOM

   HITACHI
   01-214149
   NO.SA-7, AUNG ZAYA HOUSING, CORNER OF AHLONE & KANNAR ROAD, NEAR SIN MIN MARKET, THIT TAW QTR, AHLONE TOWNSHIP

 • SHWE GANDAMAR TRADING CO., LTD

  GANDAMAR WHOLESALES

    MULTI EA BRAND/FURNITURE
    01-657311
    GANDAMAR WHOLESALES, CORNER OF WAIZAYANTAR & GANDAMAR ROAD, MAYANGON TOWNSHIP

  Ruby Mart (Pansodan)

    EA/ Furniture
    01-398246
    Corner of Pansodan & Bogyoke street, Kyauktada

 • SHWE LAMIN NAGAR CO.,LTD

  ACER SHOWROOM

   ACER
   01-221683
   NO.775, CORNER OF 14ST & MAHAR BANDOOLA ROAD, LANMADAW TOWNSHIP

 • SHWE PYI THIT

  SHWE PYI THIT PHAW KAN ELECTRONIC

   Multi- Brands
   09 5179772
   No. (1581) Dana Theitdi Street, Insein Township, Yangon.

  SHWE PYI THIT HTAN CHOUK PIN ELECTRONIC

   Multi- Brands
   09 5179772
   No. (33-B) Bogyoke Aung San Street, (5) Quarter , Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  SHWE PYI THAR ELECTRONIC PHAYAR STREET

   Multi- Brands
   09 5179772
   12/90 Kyan Sit Thar Street , Nawaddy Stop Housing, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.

  SHWE PYI THIT ELECTRONIC MYIN HLAE GATE

   Multi- Brands
   09 5179772
   No (15) , 4th Street , Pyi Taw Thar Quarter, Shwe Pyi Thar Township , Yangon.

  SHWE PYI THIT HTAN CHOUK PIN MOBILE

   Multi- Brands
   09 5179772
    No. (33-B) Bogyoke Aung San Street, (5) Quarter , Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

  SHWE PYI THIT PHAYAR STREET MOBILE

   Multi- Brands
   09 5179772
   15/93 Kyan Sit Thar Street , Nawaddy Stop Housing, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.

  Shwe Pyi Thit Mobile( Mee Kwet Zay)

  Multi- Brands
  09 5179772
  No.468, Bo Aung Kyaw Street ,7th Qtr, Hlaing Thar Yar Township, Yangon.

  Shwe Pyi Thit Mobile ( Insein)

  Multi- Brands
  09 5179772
  No.1596, Lower Mingalardon Street, Insein Township, Yangon.

  Shwe Pyi Thit Mobile( Bo Gyoke Street )

  Multi- Brands
  09 5179772
  No.32(B), Bo Gyoke Aung San Street, 5 Qtr., Shwe Pyi Thar Township, Yangon.

 • SMART COM CO., LTD.

  HUAWEI SHOW ROOM MYAYNIGONE

   Huawei
   01-2304749
   NO.G-001, ROOM A, SHWE PYI AYE REVENUE, BAR GA YAR ROAD, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON.

  HUAWEI SHOW ROOM THIDA

   Huawei
   09-976018247
   NO.336, GROUND FLOOR, BAYAR DALA ROAD, KYAUK MYAUNG, TAMWE TOWNSHIP, YANGON.

  HUAWEI SHOW ROOM BAYINT NAUNG

   Huawei
   09 976018237
   NO.2/6, THAMINE BUU TAR YONE STREET, 2nd BLOCK, MAYANGONE TOWNSHIP, YANGON.

  SMART COM MYAYNIGONE

   Multi Brand
   09-976018249
   NO.265, PYAY ROAD, SANCHAUNG TOWNSHIP, YANGON.

  HUAWEI THANLYIN

   Multi Brand
   09 976018258
   No 52, Lanmadaw Street, Thanlyin Township,Yangon.

  HUAWEI 37th STREET

   Multi Brand
    09 976018328
   No 111, Left Room,5 Qtr, Ahnaw Yatha Street, Kyauktada Township, Yangon.

  HUAWEI 16th STREET

   Multi Brand
    No 154, 7 Block, Ahnawyatha Street, Lanmadaw Township, Yangon.

  CYBER CITY CO.,LTD

   Multi Brand
    No 154, 7 Block, Ahnawyatha Street, Lanmadaw Township, Yangon.

 • SNOOPY MOBILE

  SNOOPY MOBILE

   Multi- Brands
   09 43029257
   No (50) ,Kyar Kwet Thit Street, Kyauk Myaung Quarter , Tamwe Township, Yangon.

 • STRONG SOURCE CO., LTD

  MI HOME-LATHA

   XIAOMI
   09 254146661
   No. 156 , Latha Road (Upper Block), Latha Township, Yangon.

  MY MOBILE-LANMADAW

   XIAOMI
   01 225649
   No. 92 , Phone Gyi Road (Middle Block) , Lanmadaw Township , Yangon .

 • Super Group Co., Ltd.

  D Mobile

   Multi Brand
   01 373538,09 5135342
   No.117, Latha Street , Latha Township , Yangon.

  Victor Power Mobile

   Multi Brand
   01 379544 ,09 785151470
   No.155, Latha Street , Latha Township , Yangon.

 • TECHNOLAND COMPUTER TRADING CO., LTD

  TECHNOLAND 36 ST

    MULTI BRAND
    09-73024327 EXT-8, 09-73041734 EXT-5
    NO.162-170, 36 ST(MIDDLE BLOCK) , KYAUKTADA TOWNSHIP

  TECHNOLAND BAR ST

    MULTI BRAND
    01-377056
    NO.47/49, BHONE GYI ST (MIDDLE BLOCK),LANMADAW TOWNSHIP

  TECHNOLAND INYA

    MULTI BRAND
    01-514303, 09-43023804
    NO.98, INYA , KAMAYUT TOWNSHIP

  TECHNOLAND THAMINE

    MULTI BRAND
    01-519796
    NO.55/F, INSEIN ROAD, HLAING TOWNSHIP

  TECHNOLAND U CHIT MAUNG

    MULTI BRAND
    09-73145164
    NO.51, U CHIT MAUNG ROAD, BAHAN TOWNSHIP

  TECHNOLAND OCEAN TAMWE

    MULTI BRAND
    09-33366674 
    NO.334-335, 2 FLOOR ,TAMWE OCEAN,CORNER OF SHWE GONE DAING & BANYAR DALA ROAD, BAHAN TOWNSHIP

  TECHNOLAND MARKETPLACE

    Multi-Brands
    09-962040201
    No. 20, Level-1 , Marketplace , 6 ½ Mile , Pyay Road ,Hlaing Township, Yangon.

  TECHNOLAND HLEDEN

    Multi-Brands
    01-519796
    No. 55(F) , Insein Street, Kamaryaut Township , Yangon.

 • TMW CO., LTD

  Wai Yan Pansodan

    MULTI BRAND
    01-250596, 01-250597
    NO.173/175, PANSODAN (MIDDLE BLOCK), KYAUKTADA TOWNSHIP

  Wai Yan Bo Aung Kyaw

    EA/ Mobile
    01-398566
    No(118/122), Bo Aung Kyaw Road, Botataung

  Wai Yan Insein

    EA/ Mobile
    01-642678
    No. 3, Thiri Street, Zay Gone West Quarter, Insein

  WAI YAN KABARAYE

    EA/MOBILE
    01-401416
    NO(90), KABARAYE PAGODA ROAD,BAHAN TOWNSHIP

  WAI YAN MYA YA MONE

   EA
   01- 8100343
   NO(2) MAIN ROAD,MYA YA MONE HOUSING, SOUTH DAGON TOWNSHIP

  Wai Yan (Myanmar Plaza)

   Multi
   LIFE SQUARE SHOWROOM AREA, 2nd FLOOR MYANMAR PLAZA, KABARAYE PAGODA ROAD, BAHAN TOWNSHIP, YANGON.

  Sony Showroom (Botahtaung Branch)

   Sony Brand, TV,Camera,Home Entertainment
   01-398571
   No.118/122, Bo Aung Kyaw Road, Botahtaung Township.

  Sony Showroom (Mayangon Branch)

   Sony Brand, TV,Camera,Home Entertainment
   09-7311 9900
   Kabaraye Gamone Pwint Shopping Mall, Mayangone Township.

  Sony Showroom (Bahan Branch)

   Sony Brand, TV,Camera,Home Entertainment
   09-7311 9900
   No.90/A, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township.

  SONY (MYANMAR PLAZA)

   09-73119900
   Life Square Showroom area, 2nd Floor Myanmar Plaza, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon.

  LG (Sule Branch)

   LG Brand, TV,Camera,Home Entertainment
   01-379954~55
   No.123, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township.

  LG (Maharsi)

   LG Brand, TV,Camera,Home Entertainment
   01-555996
   No.56, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township.

  LG (Pansodan Branch)

   LG Brand, TV,Camera,Home Entertainment
   01-254561, 254559
   No.162/164, Pansoda Road, Kyauktada Township.

  LG (Myanmar Plaza)

   LG
   09 974005044
   No 192, 2nd Floor Myanmar Plaza, Kabaraye Pagoda Road, Bahan Township, Yangon

 • Turkey Mobile

  Turkey Mobile

   Multi-Brands
   09 790140117
   No. 24, Khay Mar Thi St., Kan Thar Yar Street Junction, North Okkalapa Township,Yangon.

 • UNITY TELE-COMMUNICATION CO.,LTD

  UNITEL MOBILE YANKIN

   Huawei, Samsung, Other
   09-73148102
   NO.103/5, YANKIN ROAD, 1 QTR, IN FRONT OF YANKIN BEHS(1), YANKIN TOWNSHIP

  UNITEL MOBILE SOUTH OKKALAPA

   Huawei, Samsung, Other
   09-420054295
   NO.227,CORNER OF THAN THUMAR & DAUNG MIN ROAD,(NEAR OKKALA MYO OO TEMPLE),14/2 QTR, SOUTH OKKALAPA TOWNSHIP

  UNITEL MOBILE NORTH DAGON

   Huawei, Samsung, Other
   09-73100553
   NO.153, 35 QTR, PIN LOAN ROAD,NORTH DAGON TOWNSHIP

  UNITEL MOBILE THINGANGYUN

   Huawei, Samsung, Other
   09-420043344
   NO.14, LAY DAUNT KAN ROAD, IN FRONT OF THINGANGYUN SANPYA MARKET,THINGANGYUN TOWNSHIP

  UNITEL MOBILE PARAMI

   Huawei, Samsung, Other
   09-254922044
   NO.208,IN FRONT OF PARAMI CAR COMPOUND, SHWE MAN THU CAR GATE,NEAT NYAUNG PIN BUS-STOP

  UNITEL MOBILE THAKETA

   Huawei, Samsung, Other
   09-254922022
   NO.5,CORNER OF MYIN TAW THAR & ZAT KA MA ST, MYADANAMA CINEMA,THAKETA TOWNSHIP

  UNITEL MOBILE EAST DAGON

   HUAWEI, SAMSUNG, OTHER
   09-73159782
   NO(467), MIN YE KYAW SWAR ST, 133 QTR, EAST DAGON TOWNSHIP

  UNITEL MOBILE KYIMYINDAING

   HUAWEI, SAMSUNG, OTHER
   09-73017478
   NO(298),KAN NAR RD (IN FRONT OF KAN NAR MARKET), KYIMYINDAING TOPWNSHIP

  UNITEL MOBILE SOUTH DAGON

   HUAWEI, SAMSUNG, OTHER
   09-254922033
   NO 24/25 (4+5), PYI HTAUNG SU ROOD, SOUTH DAGON TOWNSHIP

  Unitel Mobile Pansodan MPT Brand Shop

   HUAWEI, SAMSUNG, OTHER
   09254922030
   Cornor of Mahabandoola Road & Pansodan Street, Kyauktada Township

  Unitel Mobile GPO

   HUAWEI, SAMSUNG, OTHER
   09254922040
   No.(39), Cornor of Bo Aung Kyaw Road & Strand Road, 9th Ward, Kyauktada Township

 • UNIQUE COMMERCIAL CO., LTD

  Unique ( Pansodan )

   Multi- Brands
   09 455209100, 09 73171212 ,09 73171213 , 09 73171214
   No.261, Pansoedan (Upper Block), Kyauktada Township , Yangon.

  Unique ( Seikkanthar )

   Multi- Brands
   09 452229200,01 398436,01 391789,01 391730
   No.194 ,Seik Kan Thar Street (Middle Block), Kyauktada Township , Yangon.

  Unique ( U Chit Maung )

   Multi- Brands
   09 452229300,01 8604200,01 8604300,01 8604800
   No.171, U Chit Maung Rd., Bahan Township , Yangon.

  Unique ( Hlaing )

   Multi- Brands
   09 452229400,01 2305401, 01 2305402, 01 2305403
   No.31, Insein Rd., Ward 9 , Hlaing Township , Yangon.

 • VSK INTERNATIONAL CO., LTD.

  MIDEA JUNCTION SQUARE

   EA
   01-527242 EXT-2019
   NO.F-120, JUNCTION SQUARE SHOPPING CENTER, 1FL, KAMAYUT TOWNSHIP

  Midea Main Showroom

    EA
    01-224752, 01-210758
    NO.47/49, BHONE GYI ST (MIDDLE BLOCK),LANMADAW TOWNSHIP

 • WIN MOBILE WORLD CO., LTD.

  WIN MOBILE

   09-452228883
   No.48(A), Ground Floor, Shan Kone Street, Sanchaung Township, Yangon.

  WIN MOBILE ( MYANMAR PLAZA )

   09 452228883
   2ND Floor , Life Square , Myanmar Plaza , Kabaraye Pagoda Road , Bahan Township , Yangon.

 • WORK SPACE CO.,LTD

  Triple One

   Multi EA Brand
   09-73242108
   No. 111, Lay Daunk Kan St, Thingangyune Tsp., Yangon.

 • KING RIVER CO., LTD

  ANYCALL MOBILE

   Multi- Brands
   02-68886
   78th Street, 27x28 Between, Mandalay.

 • KMD CO., LTD

  KMD 77TH STREET IT MALL

   Multi- Brands
   02-60360, 02-60239
   No.103/1, 77th Street, Between 27th & 28th Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.

 • SUPER GROUP CO., LTD

  SUPER MOBILE 78TH STREET

   Multi- Brands
   02-60088
   No.B- 1,2,3,5, 78th Street, between 27th & 28th Street, Chan Aye Thar San Township, Mandalay.

 • TECHNOLAND COMPUTER TRADING CO., LTD

  TECHNOLAND MANDALAY

   Multi- Brands
   09-91024812, 09-91024819
   78th Street, Between 39th and 40th Street, Mahar Aung Myay Township, Mandalay.

  TECHNOLAND OCEAN MANDALAY

   Multi- Brands
   09-933366671
   Room 347, 2nd Floor, Building 2, 73rd Street, Between Thazin Street and Ngu Wah Street, Chan Mya Thar Si Township, Mandalay.

 • TMW CO., LTD

  TMW TOWER WAI YAN

   Multi- Brands
   02-72581-4
   No.352, Corner of 30th & 82nd Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.

  TMW TOWER SONY

   Multi- Brands
   02-72581-4
   No.352, Corner of 30th & 82nd Street, Chan Aye Thar Zan Township, Mandalay.